Megaphone tiện dụng

Bộ Phát Thanh Cá Nhân: ER-1000

Bộ Phát Thanh Cá Nhân: ER-1000

ER-1000

ER-1000 là bộ phát thanh nhỏ gọn, cơ động với công suất 6 W (9 V DC khi sử dụng 6 pin loại AA). Người dùng có thể đeo thiết bị ở hông và sử dụng thêm tai nghe chùm đầu, không cần phải cầm, giữ nên thiết bị rất phù hợp cho các tour tham quan nhà máy, điều phối giao thông, chỉ đạo thể thao hoặc dùng cho mục đích an ninh - an toàn.

ER-604W Mega Talk

ER-604W Mega Talk

ER-604W

The ER-604W is a compact, lightweight shoulder-type megaphone with whistle signal. It's close-talking microphone has a handy-to-operate volume control and press-to-talk switch. External microphone inputs on the unit's rear panel can accept an optional microphone or a headset microphone for hands-free use. In addition, an AUX (auxiliary) input can accept a CD, MD, or cassette player.

Scroll to top